Våra tjänster inom stubbfräsning

Att ta bort en stubbe kräver lite arbete. Det vet alla som har provat att ta bort en tjurig stubbe med yxa eller spade. Vi har verktygen för att göra arbetet effektivt. Du kan välja att göra arbetet själv genom att hyra en stubbfräs. De flesta låter oss göra stubbborttagningen.
Vi erbjuder även våra tjänster inom stubbfräsning till dig som som bor i skärgården.

Om du vill undvika att trädet slår skott och växer upp igen, monterar vi en s.k. Ecoplug. Det är en miljövänlig metod och gäller främst lövträd som Ask, Asp, Lönn osv.

Hyra stubbfräs

Ecoplug

Stubborttagning

Stump grinding

Skärgårdsstubbar