Miljö

Stubbfräsning

En av våra målsättningar utöver att fräsa ner dina stubbar är att värna om miljön och arbeta så miljösmart som möjligt med stubbfräs i Stockholm. Det gör vi bland annat genom att använda biologiskt nedbrytbara oljor till våra sågkedjor och till hydrauliken.

Samtliga fordon och större maskiner körs på miljödiesel, vi minimerar tomgångskörningen och använder Alkylatbensin till våra småmaskiner. Vi strävar efter att våra maskiner skall hålla låga bullernivåer.

Ofta kan vi lämna offert till kund genom digitala bilder ifrån kunden istället för ett kundbesök, i dessa fall har både vi och kunden bidragit till att avstå från onödiga transporter.

Vi källsorterar vårt eget avfall och försöker så långt det är möjligt att arbetsplanera geografiskt för att minska belastningen på miljön. I de fall vi misslyckas med detta klimatkompenserar vi via Tricorona.

Stubbfräsning är i särklass det lämpligaste sättet att hantera stubbar i både anlagda miljöer och entreprenadsammanhang. Stubbfliset som blir kvar från stubbfräsningen kan med fördel användas på plats. Det sker genom att vi fräser sönder stubbarna och fliset återgår till naturen på ett snabbare sätt. Man kan kalla det ReCycling av stubbar. Denna metod innebär även att om man önskar, djupfräsa och plantera ett nytt träd på samma plats.

Ett sämre och ej tillåtet alternativ till stubbfräsning är att gräva upp stubben och transportera stubben till deponi. Detta arbetssätt belastar oftast både miljön och kostnaden på ett negativt sätt. Det råder sedan ett par år deponiförbud för brännbart och organiskt avfall i enighet med Eu-direktivet.

Inspekterade och godkända av Arbetsmiljöverket

Vi har via Arbetsmiljöverket fått vår verksamhet kontrollerad/inspekterad, och kan glädjande nog konstatera att vi är godkända. Både personal och styrelsen känner sig trygga i att vi uppfyller samtliga bestämmelser som gäller för tillfället samt att vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.