Stubbfräs – Miljö

Stubbfräs - miljövänlig stubbfräsning

En av våra målsättningar utöver att fräsa ner dina stubbar är att värna om miljön och arbeta så miljösmart som möjligt med stubbfräs i Stockholm. Det gör vi bland annat genom att använda biologiskt nedbrytbara oljor till våra sågkedjor och till hydrauliken.

Samtliga fordon och större maskiner körs på miljödiesel, vi minimerar tomgångskörningen och använder Aspen miljöbensin till våra småmaskiner. Vi strävar efter att våra maskiner skall hålla låga bullernivåer.

Ofta kan vi lämna offert till kund genom digitala bilder ifrån kunden istället för ett kundbesök, i dessa fall har både vi och kunden bidragit till att avstå från onödiga transporter.

Vi källsorterar vårt eget avfall och försöker så långt det är möjligt att arbetsplanera geografiskt för att minska belastningen på miljön. I de fall vi misslyckas med detta klimatkompenserar vi via Tricorona.

Stubbfliset som blir kvar efter stubbarna från stubbfräsningen kan med fördel användas i rabatter

Alternativet till stubbfräsning är att gräva upp stubben och transportera stubben till deponi. Detta arbetssätt belastar oftast både miljön och kostnaden på ett negativt sätt.

Inspekterade och godkända av Arbetsmiljöverket

AMV_loggaVi har via Arbetsmiljöverket fått vår verksamhet kontrollerad/inspekterad, och kan glädjande nog konstatera att vi är godkända. Både personal och styrelsen känner sig trygga i att vi uppfyller samtliga bestämmelser som gäller för tillfället samt att vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.